DOE DE TEST!

Diabetes: meer onderzoek, zo luidt de vraag!

Er is een gebrek aan kennis rond diabetes binnen de maatschappij. Gelukkig is er ook een grote vraag om meer onderzoek naar diabetes uit te voeren. Drie patiënten getuigen.

Nog te veel misverstanden

De 30ste editie van de Wereld Diabetes Dag is aangebroken. Dit jaar wordt de focus gelegd op de wetenschap. Misvattingen bij gezondheidsprofessionals, patiënten en hun naasten moeten uit de wereld worden geholpen met behulp van wetenschappelijk onderzoek. En dat is duidelijk voor de Vlamingen, 86% vraagt zelfs meer onderzoek uit te voeren naar de oorzaken en behandelingen van diabetes. De Diabetes Liga maakt dit jaar een mooi bedrag vrij om het onderzoek te ondersteunen. 

Drie patiënten getuigen

Patiënten met diabetes worden dagelijks geconfronteerd met de ziekte, maar merken dat hun omgeving eigenlijk weinig over de aandoening kent en dat er veel misvattingen rondgaan. Het is een complexe aandoening die je niet in twee zinnen kan samenvatten. Drie patiënten getuigen over het gebrek aan kennis in de maatschappij.

“Diabeet zijn is het zoeken naar een specifieke levenswijze voor u“, aldus Dirk Van Neck, diabetespatiënt.

“Om de 17 minuten krijgt iemand in Vlaanderen de levenslange diagnose ‘diabetes’. Toch bestaan er nog heel wat misverstanden rond deze aandoening. Bij onze 18.000 leden, die elke dag opnieuw hun best moeten doen om diabetes de baas te blijven, klinkt al even de vraag om wetenschappelijk onderzoek hoger op de agenda te zetten. Het is positief vast te stellen dat er ook een draagvlak ontstaat bij het brede publiek. Uit recent onderzoek blijkt dat 86% van de Vlamingen van mening is dat er meer onderzoek zou moeten gebeuren naar de oorzaken en behandeling van diabetes.”

Dr. Luk Buyse, Voorzitter Diabetes Liga

Meer informatie: www.diabetes.be

Checkt Facts

  • 500.000 Vlamingen met diabetes (5% type 1, 95% type 2)
  • Elke 17 minuten een nieuwe diagnose
  • 1 op 3 mensen met diabetes zonder diagnose
  • 6 op 10 kent iemand met diabetes
  • Vlaming niet geslaagd voor diabeteskennis: 4.9/10
  • 86% Vlamingen wil meer onderzoek naar diabetes

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?