DOE DE TEST!

Etikettering

De etiketten van voedingswaren en dranken vermelden diverse gegevens over suikers, waaronder het totale suikergehalte van het product.

etikettering

Er bestaan ook verschillende vermeldingen over de verlaging van het suikergehalte in levensmiddelen. Deze ‘voedingsclaims’ zijn streng gereglementeerd in de Europese Unie.

Suikers

De Europese wetgeving (verordening (EU) nr. 1169/2011) verplicht dat elk voorverpakt voedingsproduct een aantal voedingsgegevens moet vermelden, zoals het suikergehalte. Het gaat om de totale suikers, dat wil zeggen zowel de van nature aanwezige suikers als de toegevoegde suikers, zonder onderscheid (4).

Voedingsclaims

Voedingsclaims zijn boodschappen of afbeeldingen die een voedingsproduct of drank associëren met bepaalde eigenschappen. Deze claims zijn op Europees niveau streng gereglementeerd sinds 2006. Een paar voorbeelden van claims over suikers en de criteria waaraan de levensmiddelen moeten voldoen om ze te mogen vermelden:

  • Verlaagd gehalte aan suikers:

Het suikergehalte van het product is met minstens 30% verlaagd in vergelijking met een gelijkaardig product.

  • Light/zero:

De voorwaarden zijn dezelfde als die voor het ‘verlaagd gehalte aan suikers’, maar de eigenschappen voor deze claim moeten bovendien expliciet zijn: de consument moet begrijpen van welke stof precies het product een lagere hoeveelheid bevat (suikers, calorieën, vetstof …).

In light-en zerodranken is het suikergehalte vaak met veel meer dan 30% verlaagd. Veel light- en zerodranken bevatten zelfs helemaal geen suikers meer.

  • Suikerarm:

Het product bevat niet meer dan 5 g suikers per 100 g voor een vast product en 2,5 g suikers per 100 ml voor vloeistoffen.

  • Suikervrij:

Het product bevat niet meer dan 0,5 g suiker per 100 g of 100 ml product.

  • Zonder toegevoegde suikers:

Het product bevat geen monosachariden, disachariden of andere vanwege hun zoetkracht gebruikte voedingsproducten. Deze claim heeft alleen betrekking op toegevoegde suikers en niet op suikers die van nature aanwezig zijn in het product (5).

Let op:

Een verlaging van het suikergehalte is niet noodzakelijk synoniem met een verlaging van het caloriegehalte, dit is afhankelijk van het product. Zo kunnen bepaalde gebakjes of chocoladeproducten even calorierijk blijven in hun minder gesuikerde versie, omdat ze veel vetten bevatten. Een suikervrije light- of zerodrank daarentegen levert praktisch geen enkele calorie meer.

Meer info over calorieën vermijden door zoetstoffen.

Referenties
(1)  ANCELIN, R. Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 2004.
(2)  ANSES, Édition scientifique, 2016.
(3)  HIRSCH, Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), 2002.
(4)  VERORDENING (EU) NR. 1169/2011 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten.
(5)  VERORDENING (EU) NR. 1924/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006
inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen.

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?