DOE DE TEST!

Zoetverslaving

Intensieve zoetstoffen worden, hoewel ze geen calorieën bevatten, vaak in verband gebracht met een grotere eetlust en een verhoogde drang naar zoet. Onderzoeken tonen aan dat dit niet het geval is.

dependance-sucre-zoetverslaving

Aangezien intensieve zoetstoffen geen calorieën leveren, is het niet verrassend dat ze niet hetzelfde verzadigende effect hebben als suiker. Er is echter nog weinig geweten over de gevolgen van de consumptie van dranken met intensieve zoetstoffen op het eetgedrag, en meer bepaald op de consumptie van suikerhoudende voedingsmiddelen en de calorie-inname.

Enkele Amerikaanse onderzoekers voerden in dit kader een onderzoek uit bij 318 mensen (voornamelijk vrouwen) met obesitas of overgewicht.

De helft van de proefpersonen verving ten minste twee suikerhoudende drankjes per dag door water, de andere helft door drankjes met intensieve zoetstoffen. Na drie en na zes maanden werden hun voedingsgewoonten geregistreerd.

De resultaten toonden in beide groepen een daling van de calorie-inname aan. Er waren geen verschillen in de consumptie van vetten, koolhydraten, totale suikers, toegevoegde suikers en calorieën tussen de twee groepen. Het enige verschil dat de onderzoekers vonden was dat de ‘watergroep’ meer fruit en groenten at en de ‘lightdrankengroep’ minder nagerechten.

De auteurs concluderen dat de eetgewoonten van de deelnemers van beide groepen positief waren geëvolueerd. Uit deze studie bleek niet dat op korte termijn de consumptie van dranken met intensieve zoetstoffen de drang naar suikerhoudende voedingsmiddelen en dranken verhoogt, in vergelijking met de consumptie van water.

Een wetenschappelijk literatuuronderzoek van 2017 wijst in dezelfde richting. Interventieonderzoeken bij de mens geven aan dat de consumptie van laagcalorische zoetstoffen, die vooral wordt bestudeerd in de vorm van dranken, de energie-inname niet vergroot maar toch de zin in zoet bevredigt.

Bron: