DOE DE TEST!

Wetenschappelijke studies : hoe moet je de resultaten interpreteren?

Er bestaan verschillende soorten onderzoek met erg uiteenlopende bewijsniveaus. Bijgevolg zijn ook de resultaten erg verschillend.

wetenschappelijke-studies-resultaten-interpreteren

De studies met de grootste wetenschappelijke waarde zijn gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (RCT). Hierbij moet één groep een behandeling of dieet volgen, terwijl een andere groep een placebo krijgt. Uit de meeste van deze studies blijkt bijvoorbeeld eenduidig dat de vervanging van suiker door voedingsmiddelen en dranken met laagcalorische zoetstoffen, in het kader van een voedingsprogramma, tot een lagere calorie-inname en gewichtsverlies leidt.

Andere onderzoeken baseren zich op de observatie van voedingsgewoonten en de geassocieerde gezondheidsaspecten, zonder dat hier een oorzakelijk verband kan worden aan gekoppeld. Een correlatie is een vermoeden, geen bewijs van een causaal verband. Daar slaan velen de bal mis … Zo tonen heel wat studies aan dat diabetespatiënten meer zoetstoffen consumeren. Toch mogen we niet stellen dat zoetstoffen aanleiding geven tot diabetes! Integendeel. Het is volstrekt normaal dat diabetespatiënten hun suikerinname proberen te beperken, en daardoor vaker naar alternatieven met minder suiker (zoals zoetstoffen) grijpen.

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?