DOE DE TEST!

Zijn laagcalorische zoetstoffen kankerverwekkend?

Neen. Zoetstoffen mogen alleen in voedingsmiddelen worden gebruikt als duidelijk is dat ze veilig en dus niet kankerverwekkend zijn.

Les édulcorants basses calories sont-ils cancérigènes ?

Er is grondig wetenschappelijk onderzoek naar de veiligheid van de stof uitgevoerd. Onafhankelijke wetenschappers stellen naar aanleiding van deze onderzoeksuitkomsten de zogenaamde ADI vast. Dit is de hoeveelheid zoetstof die een mens elke dag z’n hele leven lang kan gebruiken zonder dat dit tot gezondheidsrisico’s leidt.

Om een extra veiligheidsmarge in te bouwen is de ADI een factor 100 lager vastgesteld dan de hoeveelheid die naar verwachting tot gezondheidsproblemen kan leiden. Door deze ingebouwde veiligheidsmarge is het geen probleem als de ADI incidenteel wordt overschreden. Zie ook de informatie op de website van het Wereld Kanker Onderzoeksfonds (WCRF)