DOE DE TEST!

Is de veiligheid van zoetstoffen voldoende onderzocht?

Bij het evalueren van de veiligheid van zoetstoffen wordt rekening gehouden met de onschadelijkheid van de individuele zoetstoffen.

La sécurité des combinaisons d’édulcorants est-elle suffisamment étudiée ?

Is de veiligheid van combinaties van zoetstoffen voldoende onderzocht? Maar daarbij wordt ook nagegaan welke producten ontstaan bij de afbraak van de zoetstoffen en of het waarschijnlijk is dat deze afbraakproducten met andere stoffen in het lichaam reageren.

Een aantal laagcalorische zoetstoffen verlaten het lichaam onveranderd via de urine of de ontlasting en reageren helemaal niet met andere stoffen.

Andere zoetstoffen worden afgebroken tot tussenproducten waaraan ons lichaam gewend is omdat zij ook ontstaan bij de afbraak van andere voedingsmiddelen.