Terug naar lijst

Mag je zoetstoffen gebruiken tijdens de zwangerschap?

Ook tijdens de zwangerschap is het belangrijk om gemiddeld niet meer te consumeren dan de ADI.

Les édulcorants sont-ils sans danger pour les femmes enceintes ?

Ja, bij de beoordeling van de veiligheid van zoetstoffen wordt ook altijd het effect bij zwangerschap meegenomen.

Ook bij zwangerschap is het van belang om gemiddeld niet méér te consumeren dan de ADI.

Aanverwante vragen
Qui surveille la sécurité des aliments et boissons en Europe ?

Wie waakt over de veiligheid van voedingswaren in Europa?

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid of EFSA (European Food Safety Authority) heeft van de Europese Commissie de opdracht gekregen om de risico’s te meten met betrekking tot de veiligheid van voedingswaren (en dranken) bestemd voor de voeding van de mens.