DOE DE TEST!

Mag je zoetstoffen gebruiken tijdens de zwangerschap?

Ook tijdens de zwangerschap is het belangrijk om gemiddeld niet meer te consumeren dan de ADI.

Les édulcorants sont-ils sans danger pour les femmes enceintes ?

Ja, bij de beoordeling van de veiligheid van zoetstoffen wordt ook altijd het effect bij zwangerschap meegenomen.

Ook bij zwangerschap is het van belang om gemiddeld niet méér te consumeren dan de ADI.