DOE DE TEST!

De eerste laagcalorische zoetstof werd door wetenschappers in de Verenigde Staten ontdekt in: