DOE DE TEST!

Hoeveel bedraagt het suikergehalte in graanstropen?