DOE DE TEST!

Wat is de geconcentreerdste energievorm?