DOE DE TEST!

Welk gehalte moet verplicht vermeld staan op het etiket van levensmiddelen?