Terug naar lijst

Lightdranken maken je niet dikker!

Op basis van de resultaten van een observatiestudie hebben bepaalde media geschreven dat lightdranken de ontwikkeling van buikvet in de hand werken. Het bericht werd echter ontkracht door CEBAM, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine.

lightdranken-maken-niet-dikker-692x315

Volgens deze studie van de universiteit van Texas (1), uitgevoerd bij personen van 65 jaar en ouder, is de dagelijkse consumptie van (suikervrije) lightdranken geassocieerd met een grotere tailleomtrek. Het CEBAM, een studiecentrum dat ijvert voor geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijk bewijsmateriaal en dat gezondheidsberichtgeving tegen het licht houdt, heeft de betreffende studie afgedaan als onwetenschappelijk (2). In zijn artikel gaat het CEBAM in op een aantal belangrijke punten, om te concluderen dat de studie in het geheel niet aantoont dat de consumptie van lightdranken de tailleomtrek verhoogt.

Duidelijke bias

Het CEBAM merkt allereerst op dat het gaat om een eenvoudige observatiestudie waarbij de deelnemers hun gewoontes niet veranderden. Voor dit soort onderzoeken is het essentieel dat de deelnemers vergelijkbaar gedrag vertonen. Dat is hier echter niet het geval, aangezien de dagelijkse consumptie van lightdranken aan het begin van de studie hoger lag bij de personen met een hoog BMI. Het CEBAM wijst verder op een aantal andere onderlinge verschillen, zoals de woonplaats of het opleidingsniveau. Bovendien was het aantal deelnemers beperkt: vooral de groep die meer dan één glas lightproducten per dag dronk, telde niet meer dan 40 personen.

Het Centrum merkt op dat een observatiestudie in het geheel niet aantoont dat lightdranken de buikomtrek verhogen. Tot slot wijst het CEBAM op een recente systematische review. Twee experimentele studies uit deze review, die wetenschappelijk bewijs leveren van hoge kwaliteit, hebben aangetoond dat het vervangen van producten door alternatieven met laagcalorische zoetstoffen juist leidt tot een lager lichaamsgewicht en een lagere consumptie van vetten (3).

(1) Cebam, Gezondheid en wetenschap, 24 maart 2015
(2) Fowler SP et al. J Am Geriatr Soc. 2015 Mar 17
(3) Miller PE et al. Am J Clin Nutr. 2014;100(3): 765-77
Aanverwante artikels
recherche-éducation-édulcorants

Experts pleiten voor meer onderzoek en opleidingen

Er wordt over het algemeen weinig aandacht geschonken aan de gunstige effecten van laagcalorische en calorievrije zoetstoffen. Integendeel zelfs, er is een tendens om te hameren op mogelijke risico’s ervan, die echter niet bestaan of niet aangetoond zijn.

zoetstoffen-in-ons-lichaam

Wat gebeurt er met laagcalorische zoetstoffen in ons lichaam?

Laagcalorische zoetstoffen hebben allemaal een zoete smaak, maar verschillen onderling onder meer doordat ze na de consumptie in ons lichaam een andere weg afleggen. Een nieuwe review analyseert de manier waarop laagcalorische zoetstoffen worden gemetaboliseerd.

zoetstoffen-verminderen-calorie-inname

Zoetstoffen helpen calorie-inname en zin in zoet te verminderen

Zo concluderen de experten op het jongste symposium van de International Sweeteners Association (ISA), georganiseerd in het kader van het Europese Congres over Obesitas. Een overzicht van de drie belangrijkste boodschappen op basis van de recentste wetenschappelijke bevindingen op dit domein.