DOE DE TEST!

Zijn ‘contaminanten’ van natuurlijke oorsprong ongevaarlijk?

Veel consumenten menen van wel: ze maken zich eerder zorgen over synthetische stoffen die ons voedsel kunnen verontreinigen. ‘Natuurlijk’ betekent echter niet altijd ‘veilig’ …

contaminant-naturlijk-kunstmatig

Zo luidt de conclusie van het Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), het Duitse agentschap voor risicobeoordeling in de voedselketen. Het agentschap hield onlangs een consumentenenquête via de gespecialiseerde website Foodnavigator.com. Wat bleek? De Duitse consumenten zijn zich bewust van de gezondheidsrisico’s verbonden aan voedselverontreiniging (60% meent dat het risico op voedselverontreiniging zeer groot is), maar het zijn vooral de synthetische of kunstmatige “contaminanten die de consument zorgen baren.

Weinig kennis van natuurlijke risico’s

Het feit dat een stof natuurlijk is, betekent niet dat die stof ook veilig is. Toch zijn consumenten zich daar nauwelijks van bewust. Zo weet 78% van de respondenten dat bepaalde soorten vette vis kwik kunnen bevatten. Dat kan gevaarlijk zijn, vooral voor zwangere vrouwen. Ongeveer evenveel respondenten (70%) wisten dat eieren of melk verontreinigd kunnen raken met dioxines. Kwik en dioxines zijn twee bekende voorbeelden van een ‘kunstmatige‘ verontreiniging, veroorzaakt door de mens.

Slechts 13% van de respondenten beseft echter dat ook natuurlijke contaminanten risicovol kunnen zijn, zoals pyrrolizidine-alkaloïden in thee, kruidenthee, voedingssupplementen of honing. Al even weinig mensen (26%) wisten dat rijst en rijstderivaten arseen kunnen bevatten, een andere contaminant van natuurlijke oorsprong.

Er is behoefte aan meer informatie

Volgens de auteurs van de studie leidt het gebrek aan kennis over ongewenste contaminanten in levensmiddelen tot een verkeerde perceptie van de échte gevaren. De publieke opinie laat zich te veel beïnvloeden door voedselschandalen (dioxines) en is te sterk gericht op verontreiniging van menselijke oorsprong (kwik). Sommige kunstmatige stoffen worden onterecht als gevaarlijk beschouwd (additieven en zoetstoffen). Anderzijds is er te weinig aandacht voor contaminanten die van nature in het milieu voorkomen (zoals aflatoxines in appels). De studie vermeldt verder dat de consumenten zelf vragen om meer informatie, en dan met name de jongeren (41% van de 14- tot 29-jarigen, tegenover 15% van de 60-plussers).

Bron
Kathy Askew : https://www.foodnavigator.com/Article/2017/09/19