DOE DE TEST!

Dranken met zoetstoffen kunnen je helpen om af te vallen

Voor het eerst heeft een studie rechtstreeks de effecten van laagcalorische zoetstoffen vergeleken met die van water op het verlies van lichaamsgewicht. De resultaten tonen aan dat personen die kunstmatig gezoete drank consumeren, nog meer vermageren dan mensen die alleen water drinken.

Water is dé referentiedrank, vooral in het kader van gewichtsverlies. Drank gezoet met laagcalorische zoetstoffen heeft een verwaarloosbare energetische waarde, en kan daardoor ook helpen om het gewicht onder controle te houden bij mensen die toch van een zoete smaak willen genieten.

Verschillende studies hebben weliswaar al aangetoond dat drank gezoet met laagcalorische zoetstoffen kan helpen om gewicht te verliezen en een gezond gewicht aan te houden, maar dit is de eerste keer dat een studie bij mensen deze dranken rechtstreeks vergelijkt met de referentiedrank, water, op het gebied van gewichtsverlies.

Deze gerandomiseerde prospectieve studie van twaalf weken werd gevoerd door prof. James Hill (University of Colorado School of Medicine) bij 303 vrouwen en mannen die deelnamen aan een afslankingsprogramma. De proefpersonen moesten minstens 300 minuten lichaamsbeweging nemen per week, en dronken per week minstens 3 dranken gezoet met laagcalorische zoetstoffen, of water.

De resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Obesity, tonen aan dat de personen uit de groep met kunstmatig gezoete dranken significant meer gewicht verloren (5,95 kg) dan de personen uit de watergroep (4,09 kg) in dezelfde tijdspanne. Bovendien werd het subjectieve hongergevoel significant lager ingeschat in die eerste groep dan in de watergroep.

Deze studie wijst er dus op dat drank gezoet met laagcalorische zoetstoffen absoluut doeltreffend blijkt in het kader van een afslankingsprogramma.

Bekijk het interview van de auteurs van deze studie:

Verwijzing: Peters JC et al. The Effects of Water and Non-Nutritive Sweetened Beverages on Weight Loss During a 12-week Weight Loss Treatment. Obesity 2014,22(6):1415-21