DOE DE TEST!

Experts pleiten voor meer onderzoek en opleidingen

Er wordt over het algemeen weinig aandacht geschonken aan de gunstige effecten van laagcalorische en calorievrije zoetstoffen. Integendeel zelfs, er is een tendens om te hameren op mogelijke risico’s ervan, die echter niet bestaan of niet aangetoond zijn.

recherche-éducation-édulcorants

Dat is het besluit van de experts die samenkwamen in het kader van een workshop in Chinchón, nabij Madrid. Die workshop trok specialisten aan uit diverse disciplines die met voeding en gezondheid te maken hebben: toxicologie, voedingswetenschappen, volksgezondheid, pediatrie, endocrinologie en voedingsleer, verpleging, farmaceutische zorg en voedingswetgeving.

Meer onderzoek

Ze maakten een stand van zaken van de wetenschappelijke kennis over laagcalorische en calorievrije zoetstoffen, en op basis daarvan werd de zogenaamde verklaring van Chinchón opgesteld. De experts pleitten eveneens voor meer onderzoek naar laagcalorische zoetstoffen en beklemtoonden dat het noodzakelijk is om zowel de professionals als het publiek te sensibiliseren. Er zijn inderdaad veel lacunes in de kennis over de voordelen en de risico’s van laagcalorische zoetstoffen, ook in de academische wereld.

Dit evenement werd op 25 en 26 november 2013 georganiseerd onder leiding van de Fundación para la Investigación Nutricional (Nutrition Research Foundation), met de medewerking van het gezondheidsministerie van de Autonome Regio Madrid, de International Sweeteners Association en het Carlos III Health Institute CIBER of Physiopathology of Obesity and Nutrition. De verklaring van Chinchón is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nutrición Hospitalaria.

Bron: Lluis Serra-Majem et al. Chinchón declaration; decalogue on low- and no-calorie sweeteners (LNCS) Nutr Hosp 2014; 29(4): 719-734

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?