Terug naar lijst

Het nut van laagcalorische zoetstoffen bij gewichtsbeheersing

Op basis van de huidige wetenschappelijke inzichten kunnen laagcalorische zoetstoffen een hulpmiddel zijn voor personen die actief bezig zijn met afvallen of het op peil houden van hun gewicht. Zo luidt de conclusie van een nieuwe review.

gestion-poids-gewichtsbeheersing

Het debat over het belang van laagcalorische zoetstoffen bij gewichtsbeheersing loopt al bijna dertig jaar. Sommige observatiestudies zaaiden verwarring, in de zin dat ze een beperkt positief verband meldden tussen het gebruik van laagcalorische zoetstoffen en corpulentie (lichte gewichtstoename). Zo stonden onlangs in de pers nog koppen te lezen als ‘Zoetstoffen doen verdikken’, een boodschap die werd geëxtrapoleerd uit een observatiestudie (1) die op geen enkele manier een oorzakelijk verband aantoonde. Dat laagcalorische zoetstoffen meer worden geconsumeerd door personen met diabetes en/of overgewicht, is niet verrassend en betekent al helemaal niet dat die zoetstoffen diabetes zouden veroorzaken of zouden doen verdikken!

Gerandomiseerd onderzoek met controlegroep: het beste bewijs

De studies met de grootste wetenschappelijke relevantie zijn de zogenaamde gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep, waarbij twee groepen die vergelijkbaar zijn voor diverse variabelen (leeftijd, geslacht, gewicht …) twee verschillende interventies krijgen: bijvoorbeeld een controlegroep en een groep waarvoor de suikers worden vervangen door laagcalorische zoetstoffen. Een nieuwe wetenschappelijke review maakt de balans op van alle beschikbare gegevens, en houdt daarbij rekening met de observatiestudies EN de gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (2). De auteurs leggen uit dat die gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep op coherente wijze in het voordeel spreken van de laagcalorische zoetstoffen. De studie wijst erop dat een simpel gedragsengagement door de personen die hun gewicht onder controle proberen te houden (zoals het vervangen van suiker door laagcalorische zoetstoffen), een voldoende sterk signaal is om elk mechanisme te overwinnen dat zou kunnen optreden en een energie-inname en gewichtstoename in de hand zou kunnen werken. Met andere woorden, al zijn laagcalorische zoetstoffen geen wondermiddel om te vermageren, ze kunnen wel degelijk nuttig blijken bij het actief beheersen van het lichaamsgewicht.

Referenties :
(1) Azad MB et al. JAMA Pediatr. Published online Mat 09, 2016.
(2) Peters JC, Becl J. Low Calorie Sweetener (LCS) use and energy balance. Physiol Behav. 2016 Apr 7. pii: S0031-9384(16)30111-1.
Aanverwante artikels
light-dranken-ongezonder

Lightdranken ongezonder dan gesuikerde dranken?

Laagcalorische zoetstoffen en de lightdranken waarin ze worden gebruikt, zijn vaak het mikpunt van sensationele krantenkoppen die vraagtekens plaatsen bij hun veiligheid, hoewel die duidelijk is aangetoond. In dit artikel geven we een nieuw voorbeeld waarin, ten onrechte en zonder enig wetenschappelijk bewijs, een oorzakelijk verband wordt gesuggereerd.

boissons-édulcorées-perte-de-poids

Dranken met zoetstoffen kunnen je helpen om af te vallen

Voor het eerst heeft een studie rechtstreeks de effecten van laagcalorische zoetstoffen vergeleken met die van water op het verlies van lichaamsgewicht. De resultaten tonen aan dat personen die kunstmatig gezoete drank consumeren, nog meer vermageren dan mensen die alleen water drinken.

Cyclamaat in een notendop

Wat zijn de voordelen van deze zoetstof? Welke hoeveelheid kan in alle veiligheid worden geconsumeerd? Hoe hoog ligt het consumptieniveau in België? Hoe kan ik mijn consumptieniveau van cyclamaat inschatten? Ontdek onze nieuwe infografiek!