DOE DE TEST!

Mythes over kanker bestaan nog steeds

Stress, zoetstoffen, drank in plastic flessen … Volgens een Britse studie doen er nog veel valse overtuigingen over risicofactoren voor kanker de ronde, terwijl een op de twee personen de werkelijke risicofactoren niet kent.

mythes-kanker-stress

Over kanker bestaan heel wat mythes. Ze zijn ook niet nieuw, maar via de sociale media gaan ze nog sneller rond en bereiken ze nog meer mensen. Dat betekent dat ze steeds meer gaan doorwegen ten opzichte van de werkelijke, bewezen risicofactoren. Een nieuwe studie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Cancer, analyseert de kennis over de risico’s met betrekking tot kanker, en focust in het bijzonder op de kloof tussen echte en valse risicofactoren.

Bewezen risicofactoren en mythes

Voor deze studie werden circa 2000 Britse volwassenen individueel geïnterviewd. De onderzoekers wilden te weten komen in welke mate de deelnemers op de hoogte waren van de duidelijk bewezen risicofactoren voor kanker zoals roken, alcohol, beperkte consumptie van fruit en groente, zwaarlijvigheid en onvoldoende lichaamsbeweging. Een tweede vragenlijst ging specifiek over bepaalde mythes, waarvoor geen enkel bewijs is geleverd dat ze het risico op kanker verhogen, zoals plastic flessen, microgolfovens, voedingsadditieven, gsm’s … De ondervraagden moesten met een cijfer van 1 tot 5 aangeven of ze het volledig of helemaal niet eens waren met de stelling.

Stress, voedingsadditieven en straling

Volgens de resultaten is 53% van de deelnemers zich bewust van de reële risico’s op kanker (dus bijna de helft is dat niet). Dat percentage is het hoogst voor roken (95%) en het laagst voor infecties door het humaan papillomavirus (HPV) en een beperkte fruit- en groenteconsumptie.

Bij de risicofactoren die gebaseerd zijn op fabels, blijken stress en voedingsadditieven het zorgwekkendst: ze worden genoemd door 4 op de 10 personen, op de voet gevolgd door de angst voor magnetische straling. Een analyse van de resultaten geeft verder aan dat kennis over de echte risicofactoren voor kanker geassocieerd is met gezonder gedrag, terwijl dat niet het geval is voor de angsten met betrekking tot kankermythes.

De auteurs besluiten dat, over het algemeen, maar weinig mensen perfect op de hoogte zijn van de bewezen oorzaken van kanker en van wat ten onrechte als risicofactor wordt beschouwd …

Referente : Shahad L et al. European Journal of Cancer. Published online : April 25,2018.

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?