DOE DE TEST!

Suiker vervangen door zoetstoffen is gunstig voor het gewicht

Een systematische review, die werd voorgesteld tijdens het ISA-symposium (International Sweeteners Association) in het kader van de 12e European Nutrition Conference (FENS 2015), maakt de balans op over het verband tussen laagcalorische zoetstoffen, energie en lichaamsgewicht.

suiker-vervangen-door-zoetstoffen-gunstig-voor-gewicht

Over de rol van laagcalorische zoetstoffen in de controle van het gewicht is al veel gedebatteerd, en er doen heel wat tegenstrijdige meningen de ronde. Sommigen beweren zelfs dat deze zoetstoffen ongezonde eetgewoonten en gewichtstoename in de hand werken, wat dan weer de consumptie van … suiker stimuleert! Wanneer we evenwel alle beschikbare wetenschappelijke gegevens naast elkaar leggen, blijkt dat de consumptie van laagcalorische zoetstoffen in het algemeen bevorderlijk is voor een verminderde calorie-inname en gewichtsverlies. Dat blijkt althans uit een nieuwe systematische review die onlangs werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift International Journal of Obesity, en die door dr. P. J. Rogers (University of Bristol, Verenigd Koninkrijk) werd voorgesteld in het kader van de FENS (Berlijn, 20-23 oktober 2015).

Voor dit nieuwe werk werden alle bewijzen doorgenomen die beweren dat de consumptie van laagcalorische zoetstoffen geen effect heeft op de calorie-inname of het lichaamsgewicht, noch bij dieren noch bij de mens. De meest relevante gegevens bij de mens zijn afkomstig uit gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep (RCT): uit 129 RCT’s uitgevoerd op korte termijn blijkt dat de inname van laagcalorische zoetstoffen in plaats van suiker (in voedingsmiddelen of drank) leidt tot een daling van de calorie-inname met gemiddeld 94 kcal per dag. Deze resultaten bleken coherent te zijn met die van langere interventies (van 4 weken tot 40 maanden), waaruit blijkt dat de vervanging van suiker door laagcalorische zoetstoffen leidt tot een gewichtsverlies van gemiddeld 1,35 kg.