Terug naar lijst

Wat zijn E-nummers eigenlijk?

Dit filmpje legt op goed onderbouwde manier uit wat E-nummers precies zijn. Over deze cijfercodes die worden toegekend aan voedseladditieven, doen heel wat broodjeaapverhalen de ronde.

Ze werden in 1979 ingevoerd in de Europese Unie en omvatten ingrediënten zoals kleurstoffen, antioxidanten, bewaarmiddelen en zoetstoffen. Ze worden toegevoegd aan producten om een eigenschap ervan te verbeteren, bijvoorbeeld de kleur, de smaak of de houdbaarheid.

Voordat een additief een E-nummer kan krijgen, ondergaat het een uitgebreide reeks veiligheidstests aan de hand van een wetenschappelijke studie. Pas als de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EAV) de onschadelijkheid van de stoffen garandeert, krijgen ze een E-nummer. E‑nummers behoren dan ook tot de best geanalyseerde stoffen in onze voeding.

Aanverwante artikels
diabetici-stevia-hulpmiddel

Ik heb diabetes: kan stevia mij helpen?

Bij diabetes type 2 kan het suikergehalte in het bloed onder controle gehouden worden door de suikerconsumptie te beperken. Ook laagcalorische zoetstoffen kunnen echter helpen. Uit een artikel uit Medical News Today blijkt dat dit zeker het geval is voor stevia.