DOE DE TEST!

Diabetes: wetenschap in de schijnwerpers!

Voor deze 30ste editie van de Wereld Diabetes Dag zet de Diabetes Liga de wetenschap in de kijker. Het aantal patiënten met diabetes stijgt, en hiermee stijgt ook de hoeveelheid fake news over het onderwerp!

Er worden steeds meer mensen geconfronteerd met diabetes, vandaag geven 6 op 10 Vlamingen aan dat iemand uit hun rechtstreekse omgeving met de ziekte te kampen heeft. Toch scoorde de Vlaming vorig jaar onvoldoende op zijn/haar kennis rond diabetes (4,9/10)*. Hoe kunnen we onze kennis vergroten? En zijn we zeker dat de informatie die we lezen wel correct is? 

Geverifieerde bron of fake news?

De digitale boost die we kennen heeft ook gevolgen op de hoeveelheid informatie waar we dagelijks mee in aanraking komen. Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om snel iets op te zoeken op de gsm, de computer of de ipad. Maar is deze informatie wel altijd even correct? Artikels en blogposts kunnen door iedereen worden geschreven, op basis van een al dan niet zorgvuldig nagekeken bron.

Onduidelijke boodschappen, fake news en alarmerende berichten kunnen voor heel wat onrust zorgen bij patiënten en hun naasten. Om dit te voorkomen zijn betrouwbare bronnen essentieel. Bronnen waar je informatie op kan terugvinden gebaseerd op de wetenschap.

Ontdek de patiëntengetuigenissen!

Het platform zoetstoffen.eu heeft als doel geverifieerde informatie te verspreiden rond suikers en zoetstoffen. De inhoud wordt geschreven door voedingsdeskundigen en ter goedkeuring voorgelegd aan een team van experten. Ontdek er meer over!

Diabetes type 2 kent een sluimerend verloop en blijft soms jaren ongemerkt. Hoe vroeger je erbij bent, hoe meer kans dat je het nog kan omkeren! Risicofactoren zijn overgewicht (voornamelijk een te hoge taille-omtrek), te weinig lichaamsbeweging, leeftijd, diabetes in de familie en een voorgeschiedenis van te hoge bloedsuikerwaarden (bijvoorbeeld zwangerschapsdiabetes). Wie een verhoogd risico loopt, kan de evolutie naar diabetes type 2 met meer dan de helft voorkomen door gezond te leven.

*Onderzoek door iVOX in opdracht van Diabetes Liga (2019).

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?