DOE DE TEST!

Diabetes blijft zich uitbreiden, maar is nog onbekend

Terwijl de diabetescijfers nooit eerder zo alarmerend waren, blijkt uit een onderzoek op initiatief van de Diabetes Liga dat mensen nog altijd tamelijk weinig weten over de ziekte.

Uit de meest recente Gezondheidsenquête uitgevoerd door Sciensano (1) blijkt de omvang van de situatie voor diabetes in België: maar liefst 5,9% van de bevolking van 15 jaar en ouder lijdt aan diabetes – 6,6% in het Waals Gewest, 5,9% in het Brussels Gewest en 5,5% in het Vlaams Gewest. Ook tussen 2017 en 2018 bleef de ziekte zich uitbreiden, vooral als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Maar wat is diabetes nu precies?

Lees ook: Mag ik als diabetespatiënt fruit eten?

Soorten diabetes

Er zijn drie verschillende types diabetes, waarvan type 2 verreweg de meest voorkomende variant is.

  • Diabetes type 1: goed voor ongeveer 10% van alle diabetesgevallen. Deze vorm is een auto-immuunziekte, die meestal optreedt in de kinderjaren en moet worden behandeld met insuline-injecties.
  • Diabetes type 2: goed voor 85 tot 90% van de diabetesgevallen. Deze vorm treedt pas op latere leeftijd op – hoewel dat steeds vroeger gebeurt – en is grotendeels het gevolg van een onevenwichtige voeding en te weinig lichaamsbeweging.
  • Zwangerschapsdiabetes: zoals de naam al aangeeft, komt deze variant voor tijdens de zwangerschap bij vrouwen die voordien geen diabetes hadden. Meestal verdwijnen de symptomen aan het einde van de zwangerschap, maar het leidt wel tot een verhoogd risico op type 2-diabetes op latere leeftijd.

Lees ook: Hoe voorkom je type 2-diabetes?

Kennis over diabetes: slechte gemiddelde score van 4,9 op 10

Ter gelegenheid van de 29e Werelddiabetesdag op 14 november liet de Vlaamse Diabetes Liga een enquête uitvoeren rond de kennis over diabetes bij de Vlaamse bevolking (2). Het onderzoek werd uitgevoerd door iVOX bij duizend Vlamingen en bracht de volgende punten aan het licht:

  • 3 op de 10 personen geven aan niet te weten wat ‘diabetes’ echt betekent.
  • Slechts 6 op de 10 personen weten dat het om een chronische ziekte gaat.
  • De kennis over diabetes haalt een gemiddelde score van 4,9 op 10.
  • Zelfs mensen die met diabetes te maken krijgen scoren amper beter dan het gemiddelde: 5,4 op 10.

Wat is de belangrijkste oorzaak van type 2-diabetes?

Volgens de enquête zien 4 op de 10 mensen suiker als belangrijke boosdoener. In werkelijkheid is niet zozeer de suiker een probleem bij type 2-diabetes, maar wel de overtollige energie uit energierijke voedingsproducten (waar suiker een aandeel in kan hebben) in vergelijking met de energiebehoefte (die vermindert door een zittende levensstijl).

Tot slot denkt 1 op de 2 personen dat diabetes wordt behandeld met een restrictief dieet, terwijl in werkelijkheid de aanbeveling luidt: eet gezond en evenwichtig – en beperk uiteraard de toegevoegde suikers – en beoefen een aangepaste, maar regelmatige vorm van lichaamsbeweging.

Test je kennis over diabetes met de mythemeter die werd ontwikkeld door de Diabetes Liga.

Referenties:

  1. Gezondheidsenquête 2018. Sciensano 2019. https://his.wiv-isp.be/nl/SitePages/Volledige_rapporten_2018.aspx
  2. Diabetes Liga. Persbericht van 29 oktober 2019.

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?