DOE DE TEST!

Dranken gezoet met stevia: wat denkt de experte erover?

Prof. Marie-Louise Scippo (Universiteit Luik) is lid van het college van de Hoge Gezondheidsraad, lid van het wetenschappelijk comité van het FAVV en lid van de Belgian Nutrition Society.

Boissons-stevia-commentaire-expert

Hoe beoordeelt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) de veiligheid van zoetstoffen?

De EFSA baseert zich op alle toxicologische studies die in de wetenschappelijke literatuur zijn gepubliceerd, en neemt alleen studies in aanmerking die aan zeer strenge criteria voldoen. Op basis daarvan bepaalt zij de hoeveelheid zoetstof die een persoon elke dag in alle veiligheid mag innemen gedurende zijn hele leven. Dat noemen we de Aanvaardbare Dagelijkse Inname (ADI).

Voor steviolglycosiden, moleculen met een zoete smaak die worden gewonnen uit de steviaplant, werd de ADI vastgelegd op 4 mg per kilogram lichaamsgewicht per dag.

Hoe bepaalt de EFSA in welke producten zoetstoffen mogen worden gebruikt en in welke hoeveelheden?

De EFSA beoordeelt de dossiers die ondernemingen moeten samenstellen als ze een bepaalde zoetstof willen gebruiken in een voedingsproduct. Ze houdt daarbij rekening met de portie en het zoetstofgehalte in het product. Daarnaast evalueert de EFSA de blootstelling van de consument op basis van databanken met consumptiegegevens uit de verschillende landen van de Europese Unie. Zo kan zij het gemiddelde consumptieniveau van de bevolking bepalen, maar ook dat van de personen die het meeste zoetstoffen consumeren. De aard van de voedingsproducten die een bepaalde zoetstof mogen bevatten en de toegestane hoeveelheid van die zoetstof worden altijd zo bepaald dat een perfect veilig consumptieniveau verzekerd is, ook voor grootgebruikers van voedingsproducten met zoetstoffen.

Wat betekent dit advies van de EFSA over de uitbreiding van de categorie dranken die een zoetstof op basis van stevia mogen bevatten?

Dit advies toont aan dat er nog plaats was voor extra producten die steviolglycosiden mogen bevatten, zoals koffie, thee en kruidenthee. Het zou kunnen dat de categorie in de toekomst nog verder wordt uitgebreid met voedingsproducten, uiteraard steeds afhankelijk van de consumptieniveaus, maar dat zal telkens opnieuw moeten worden geanalyseerd. Het bevestigt de veiligheid van de consumptieniveaus in de landen van de Europese Unie, zelfs al wordt het aantal producten dat de zoetstof uit stevia mag bevatten, nog verhoogd. Dat is dus een geruststelling voor de consument.