DOE DE TEST!

Zorgen zoetstoffen ervoor dat we meer suiker eten?

Je hebt het misschien ook gelezen: een nieuwe studie zou aantonen dat zoetstoffen de zin in zoet versterken en zo obesitas in de hand werken. Een vaststelling die indruist tegen alle wetenschappelijke publicaties over het onderwerp. We gaan wat dieper in op de studie in kwestie.

Les édulcorants basses calories sont associés à des apports caloriques plus faibles. Studies bij de mens tonen aan dat de totale consumptie van laagcalorische zoetstoffen wordt geassocieerd met een lagere calorie-inname.

De studie die in de media door verschillende bronnen wordt aangehaald, zou aantonen dat zoetstoffen de zin in zoet versterken. Het gaat om een onderzoek op muizen, uitgevoerd aan de universiteit van Lausanne in Zwitserland*. Onderzoekers hebben een nieuw neuraal netwerk geïdentificeerd bij muizen. De neuronen in kwestie worden geactiveerd wanneer het glucosegehalte in het bloed afneemt. Als gevolg daarvan gaat het dier specifiek gedrag vertonen (het gaat op zoek naar suiker). De studie toont ook aan dat de consumptie van suiker deze neuronen uitschakelt, terwijl sacharine dit effect niet heeft.

Suiker verhoogt de bloedsuikerspiegel, zoetstoffen niet!

Het is al lang bekend dat een daling van de bloedsuikerspiegel dergelijk gedrag teweegbrengt (zoeken naar suiker). Dit gedrag is erop gericht de bloedsuikerspiegel te verhogen. Het is dan ook heel normaal dat:

·       alleen producten die glucose leveren (suikerhoudende producten of dranken, maar ook zetmeelhoudende producten), dit mechanisme remmen;

·       voedingsmiddelen die geen glucose leveren (laagcalorische zoetstoffen of zelfs water), dit effect niet uitlokken.

Een daling van de bloedsuikerspiegel veroorzaakt in feite een alarmsignaal, en het is maar goed dat zoetstoffen dit natuurlijke mechanisme om een te lage bloedsuikerspiegel te verhogen, niet verstoren. Deze studie bij muizen toont dus gewoon aan dat sacharine (een zoetstof die geen calorieën levert) het dier niet belet om gedrag te vertonen dat gericht is op het stabiliseren van een te lage bloedsuikerspiegel. Dat is heel normaal, en als de dieren water hadden gekregen in plaats van sacharine zou het effect precies hetzelfde zijn geweest.

Uit de studie blijkt absoluut niet dat zoetstoffen de zin in zoet of de eetlust verhogen. Bovendien heeft onderzoek bij de mens aangetoond dat de consumptie van laagcalorische zoetstoffen globaal gezien juist leidt tot een lagere calorie-inname, en gewichtsverlies bevordert. Een voorbeeld daarvan is deze systematische literatuurstudie.

(1) Labouèbe G. et al. Nature Neuroscience (2016) doi:10.1038/nn.4331