DOE DE TEST!

Lightdranken ongezonder dan gesuikerde dranken?

Laagcalorische zoetstoffen en de lightdranken waarin ze worden gebruikt, zijn vaak het mikpunt van sensationele krantenkoppen die vraagtekens plaatsen bij hun veiligheid, hoewel die duidelijk is aangetoond. In dit artikel geven we een nieuw voorbeeld waarin, ten onrechte en zonder enig wetenschappelijk bewijs, een oorzakelijk verband wordt gesuggereerd.

light-dranken-ongezonder

Een nieuwe Amerikaanse studie meldt dat de 97 personen die het slachtoffer werden van een cerebrovasculair accident (CVA) op 2888 deelnemers, en de 81 personen met dementie op 1484 deelnemers, meer lightdranken en minder gesuikerde dranken dronken dan de personen die deze aandoeningen niet hadden ontwikkeld. Sommige media besloten daaruit dat lightdranken ongezonder zijn dan klassieke gesuikerde dranken, en zaaiden zo verwarring bij hun lezers en de consument.

Geen enkel plausibel mechanisme vastgesteld

Afgezien van de relatief kleine omvang van de groep en het feit dat de opgegeven drankconsumptie niet werd gecontroleerd, hield deze studie geen rekening met de aanwezigheid van diabetes, een pathologie die het risico op CVA en dementie vergroot. We weten intussen dat tal van diabetici gesuikerde dranken vervangen door lightdranken om het suikergehalte in hun bloed beter onder controle te houden. Bovendien geven de onderzoekers zelf toe dat ze geen enkel oorzakelijk verband hebben gevonden tussen lightdranken en het risico op dementie of CVA. Ze stelden geen enkel plausibel mechanisme vast om lightdranken een rol toe te kunnen schrijven bij CVA of dementie.

Suiker en calorieën verminderen blijft prioriteit

Zoals de ISA nogmaals benadrukt in een reactie op deze studie, bestaat er een hele reeks bewijzen uit klinische studies, die aantonen dat laagcalorische zoetstoffen en de lightdranken waarin ze worden gebruikt, een nuttig hulpmiddel kunnen zijn om de hoeveelheid suiker en calorieën te verminderen, als je ze gebruikt ter vervanging van suiker. Nu het aantal gevallen van zwaarlijvigheid en diabetes (die het risico op CVA en dementie verhogen) wereldwijd blijft toenemen, zou het contraproductief en zelfs gevaarlijk zijn om het vervangen van suiker door laagcalorische zoetstoffen te ontraden.