DOE DE TEST!

Zorgt blootstelling aan zoete smaak voor meer zin in zoet?

Je hoort vaak dat je van een zoete smaak zin krijgt in steeds meer zoetigheid. Die bewering is echter niet wetenschappelijk bewezen, toont een nieuwe literatuurstudie aan.

zorgt-blootstelling-aan-zoete-smaak-voor-meer-zin-in-zoet

Al op jonge leeftijd vinden we zoete producten heel lekker, en dat blijft ook zo tijdens de rest van ons leven. Hoe beïnvloedt blootstelling aan zoet echter onze zin in zoetigheid? Klopt het dat we meer zin krijgen in zoet als we meer zoet (afkomstig uit suikers of laagcalorische zoetstoffen) consumeren? Dat hoor je vaak: alsof een zoete smaak je verslaafd maakt aan zoet. Wetenschappers hebben onderzocht of dat werkelijk het geval is en stelden daarom een systematisch overzicht op van de wetenschappelijke literatuur.

Zoete smaak door suikers en/of zoetstoffen

 Die systematische literatuurstudie draait rond de blootstelling aan zoet, hetzij door suikers, hetzij door laagcalorische zoetstoffen. Het overzicht omvat 21 studies die voldeden aan de door de auteurs bepaalde criteria, waaronder 7 observatiestudies op bevolkingscohorten en 14 gecontroleerde proeven op korte (minder dan een maand) en op lange termijn (meer dan een maand).

De onderzoekers benadrukken dat de studies onderling aanzienlijk verschillen, bijvoorbeeld op het vlak van protocol, onderzoekspopulatie, de wijze van blootstelling aan de zoete smaak en de verrichte metingen. Hierdoor zijn de studies moeilijk te vergelijken met elkaar.

Heterogene resultaten

De belangrijkste bevinding uit deze analyse is dat, in tegenstelling tot wat je vaak hoort, er geen bewijs is dat blootstelling aan zoet zorgt voor steeds meer zin in zoet. De auteurs merken op het einde namelijk op dat de resultaten van de studies inconsistent zijn. Zo blijkt uit de resultaten van gecontroleerde studies op korte termijn dat een verhoogde blootstelling aan zoete smaak (zowel bij voedingsmiddelen met suiker als met laagcalorische zoetstoffen) eerder leidt tot een mindere voorkeur voor zoet. Bij de studies op lange termijn zijn de resultaten echter niet zo duidelijk en kan er geen conclusie getrokken worden. Hetzelfde geldt voor de onderzoeken op bevolkingscohorten, waarvan de resultaten te heterogeen zijn om conclusies te kunnen trekken.

Het geheel van de resultaten is in ieder geval duidelijk: het is geen vaststaand feit dat de consumptie van zoetigheid je doet verlangen naar meer zoet.

Referentie: Appleton K M et al. Am J Clin Nutr 2018 ;107(3) :405-419.