DOE DE TEST!

Geen risico op diabetes met lightdranken

Uit deze studie bij een populatie met hoge consumptie van suikervrije lightdranken en laagcalorische zoetstoffen blijkt geen enkel verband met het risico op diabetes.

boissons-light-diabete

Laagcalorische zoetstoffen verhogen de bloedsuikerspiegel niet en bevatten nauwelijks calorieën. Toch suggereren bepaalde onderzoeken dat ze de ontwikkeling van type 2-diabetes in de hand kunnen werken. Deze onderzoeken zijn gebaseerd op waarnemingen, zoals het feit dat personen die laagcalorische zoetstoffen gebruiken, vaker aan diabetes lijden. Dat is natuurlijk lang niet voldoende om een oorzakelijk verband te leggen tussen de consumptie van laagcalorische zoetstoffen en diabetes – ook al lijken bepaalde media die suggestie te willen wekken. Bovendien hoeft het niet te verbazen dat net personen die hun suikerinname onder controle willen houden of minder calorieën willen eten, vaker suiker en suikerhoudende voedingsmiddelen vervangen door laagcalorische zoetstoffen.

Lees ook: Niet alle studies zijn evenwaardig!

Amerikaanse indianenvolkeren 8 jaar lang gevolgd

Deze nieuwe studie is vooral interessant omdat ze gebeurde bij een populatie waar obesitas erg vaak voorkomt en de consumptie van laagcalorische zoetstoffen hoog ligt: de Noord-Amerikaanse indianenvolkeren. De 1359 deelnemers aan de studie maken ook deel uit van de cohort ‘Strong Heart Family Study’. Deze studie gaat na wat de risicofactoren zijn voor hart- en vaatziekten en andere gerelateerde gezondheidsproblemen bij Amerikaanse indianenvolkeren.

Bij het begin van de studie leed geen van de deelnemers aan diabetes en hart- en vaatziekten. De proefpersonen werden 8 jaar lang gevolgd. Daarna werd de balans opgemaakt. Nadat de deelnemers 12 uur gevast hadden, werden hun bloedglucose- en insulinegehaltes meermaals gemeten. Om de consumptie van laagcalorische zoetstoffen en lightdranken te beoordelen, gebruikten de onderzoekers een vragenlijst die peilde naar de voedingsfrequentie. Daarnaast werd tijdens de onderzoeken gebruikgemaakt van aanvullende vragenlijsten. .

Wat bedoelen we eigenlijk als we zeggen dat een drank ‘light’, ‘zero’ of ‘suikervrij’ is?

Geen verband tussen lightdranken, zoetstoffen en diabetes

Uit de voedingsenquêtes blijkt dat 40% van de populatie aangaf regelmatig lightdranken te consumeren. 41% van de respondenten gebruikte laagcalorische zoetstoffen om dranken te zoeten. Op het einde van de 8 jaar durende follow-up hadden zich 98 gevallen van diabetes voorgedaan. De resultaten, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Clinical Nutrition, zijn duidelijk: na correctie voor verschillende verstorende factoren kon er geen significant verband worden aangetoond tussen enerzijds de consumptie van lightdranken en laagcalorische zoetstoffen en anderzijds het insuline- en glucosegehalte na het vasteninterval en het optreden van diabetes.

De auteurs concluderen dat lightdranken en laagcalorische zoetstoffen geen van beide geassocieerd zijn met het risico op diabetes, zelfs als ze in aanzienlijke hoeveelheden worden geconsumeerd. Deze gegevens stemmen perfect overeen met het advies van de instanties voor de beoordeling van de voedselveiligheid. Ook zij zijn van mening dat de consumptie van laagcalorische zoetstoffen (indien niet hoger dan de ADI) volkomen veilig is en niet in verband kan worden gebracht met het risico op diabetes.

Ligt mijn zoetstofinname hoger dan de aanvaardbare dagelijkse inname? Doe de test!

Referenties:

Jensen P N et al. Eur J Clin Nutr. Published 28 June 2019.

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?