DOE DE TEST!

Afvallen? Kunnen lightdranken helpen?

Volgens een review op basis van recente studies heeft de overstap van suikerhoudende dranken naar lightdranken een geringe, maar significante positieve invloed op het gewicht, de corpulentie, de vetmassa en de vetten in de lever.

Word je dik van lightdranken?

Neen. Maar word je er dan slanker van? Er blijft twijfel bestaan over de voordelen van met zoetstoffen gezoete dranken die weinig of geen calorieën bevatten, oftewel ‘lightdranken’. De meeste voedingsaanbevelingen adviseren om water te drinken, en dus geen lightdranken als vervanging van suikerhoudende dranken. Welke verbeteringen zien we op cardiometabolisch gebied en op het gewicht wanneer we suikerhoudende dranken vervangen door water of lightdranken?

Een suikerhoudende drank vervangen door een lightdrank of water?

In een poging om die vraag te beantwoorden en de aanbevelingen van de European Association for the Study of Diabetes (EASD) te actualiseren, deed de Diabetes and Nutrition Study Group van de EASD een systematische review van alle klinische studies van de afgelopen jaren. Ze namen drie scenario’s onder de loep, waarbij telkens een drank werd vervangen door een andere:

  • lightdranken in plaats van suikerhoudende frisdranken
  • water in plaats van suikerhoudende frisdranken
  • lightdranken in plaats van water

Lees ook: Wat is een lightdrank?

Wat zijn de positieve effecten van lightdranken op het gewicht en op vet?

De onderzoekers selecteerden de studies die qua bewijslast de grootste wetenschappelijke waarde hebben, namelijk de gerandomiseerde klinische tests (RCT). De duur van de interventie bedroeg minimaal 2 weken. De mate van zekerheid van het bewijs werd beoordeeld met behulp van een erkende methode, namelijk het GRADE-systeem (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation).

Het team selecteerde 17 gerandomiseerde klinische tests, goed voor in totaal 1733 volwassenen met overgewicht of obesitas en een risico op diabetes.

De resultaten geven aan dat de vervanging van suikerhoudende frisdranken door lightdranken (12 RCT’s) leidt tot een gewichtsafname (-1,06 kg), een verlaging van de Body Mass Index of BMI (-0,32), een afname van het percentage vetmassa (-0,60) en een verlaging van het vetpercentage in de lever (-0,42).

Lees ook: Waarom helpen zoetstoffen bij gewichtscontrole?

Is water doeltreffender dan lightdranken?

Uit de analyse blijkt dat de overstap van suikerhoudende frisdranken naar water (3 RCT’s) in dezelfde richting lijkt te gaan, al zijn de resultaten niet statistisch significant (er waren slechts 3 studies). De keuze voor lightdranken in plaats van water lijkt geen significant effect te hebben op deze parameters (9 RCT’s). Hoewel water in de aanbevelingen de voorkeur wegdraagt, suggereren deze gegevens dat het in ieder geval geen groter effect heeft dan lightdranken als vervanger van suikerhoudende dranken.

Het team onderzocht ook de invloed van de verschillende vervangers op een hele reeks andere parameters (glycemie, bloedlipiden, bloeddruk enz.). Er werd geen enkel nadelig effect waargenomen bij de overstap van suikerhoudende frisdranken naar lightdranken.

De auteurs concluderen dat het drinken van lightdranken in plaats van suikerhoudende frisdranken een lichte verbetering van het gewicht en de cardiometabolische factoren oplevert, en dat met een matig niveau van bewijs. Bijkomend onderzoek moet uitwijzen in welke mate de positieve effecten van de keuze voor suikerhoudende dranken in plaats van lightdranken op lange termijn aanhouden.

Lees ook: Zoetstoffen behoren tot de meest bestudeerde stoffen

Bron : JAMA Network Open. 2022;5(3):e222092. doi:10.1001/jamanetworkopen.2022.2092

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?