DOE DE TEST!

Zijn light- en zerodranken dikmakers?

Naar aanleiding van een recente publicatie in een wetenschappelijk tijdschrift beweerden verschillende media dat light- en zerodranken zonder suiker geen voordeel zouden bieden ten opzichte van gesuikerde dranken. FOUT!

Alles begon met de publicatie begin januari van een artikel in het tijdschrift PLoS Medicine. Daarin werd vastgesteld dat er geen bewijs is dat dranken met zoetstoffen zonder suiker gewichtstoename helpen voorkomen (1). Enkele media pikten die publicatie op alsof het om een nieuwe originele studie ging, die aantoonde dat light- en zerodranken zonder suiker geen bijkomend voordeel bieden ten opzichte van gesuikerde dranken in de strijd tegen overgewicht en zwaarlijvigheid. Maar dat is absoluut niet het geval.

Enerzijds is de publicatie van PLoS geen nieuwe klinische studie, anderzijds wijst ze er niet op dat light- en zerodranken zonder suiker geen voordeel zouden bieden ten opzichte van gesuikerde dranken. Het gaat om een artikel dat is gebaseerd op bestaande gegevens, die echter niet eens exhaustief zijn bestudeerd. Zo luidt in ieder geval het antwoord van prof. Peter Rogers (Universiteit van Bristol, Verenigd Koninkrijk), zelf de auteur van een recente systematische review over laagcalorische zoetstoffen (2), in een artikel dat de British Nutrition Foundation publiceerde (3). Hij preciseert in het bijzonder dat deze publicatie de voordelige effecten onderschat die zijn waargenomen in interventieonderzoeken (die de grootste wetenschappelijke betrouwbaarheid genieten), en die nochtans duidelijk bleken uit zijn systematische review en een eerdere systematische review van andere auteurs (4).

Light/zero : een bescheiden maar relevant effect

Uiteraard is het effect bescheiden”, aldus prof. Rogers. “Je kunt niet verwachten dat alleen laagcalorische zoetstoffen voldoende zijn om zwaarlijvigheid te voorkomen. Suiker is niet de enige oorzaak van zwaarlijvigheid, verre van zelfs. Bovendien vervangen de laagcalorische zoetstoffen alleen bepaalde suikers in voeding. Het is bewezen dat daar waar ze suiker vervangen, er geen volledige compensatie optreedt van de lagere hoeveelheid ingenomen calorieën. Op lange termijn vertaalt zich dat in minder gewicht en minder vet bij kinderen en volwassenen.”

De boodschap dat light- en zerodranken geen enkel voordeel zouden bieden ten opzichte van hun gesuikerde tegenhangers is niet alleen wetenschappelijk onjuist, maar zaait bovendien verwarring bij de consument en kan zelfs aanzetten tot het consumeren van gesuikerde dranken in plaats van light- en zerodranken zonder suiker. Het is dan ook beter voor je gezondheid om foutieve interpretaties en sensatiebeluste, maar ongefundeerde mediakoppen met een flinke korrel zout te nemen!

Referenties
Borges M C et al. PLoS Med, January 2, 2017.
Rogers P J et al. Int J Obesity 2016, 40:381-394.
British Nutrition Foundation. Diet drinks make you fat? 4th January 2017.
Miller P E, Perez V. Am J Clin Nutr 2014;100:765-777.