DOE DE TEST!

Welk effect hebben dranken met suiker of zoetstoffen op de eetlust?

Een nieuwe studie vergelijkt het effect van diverse soorten dranken met of zonder zoete smaak en calorieën op de eetlust.

Wat zijn de effecten van een zoete smaak (met of zonder calorieën) of van een calorie-inname (met of zonder zoete smaak) op de eetlust en het daaruit voortvloeiende calorieverbruik? Dat probeerden onderzoekers te achterhalen in een nieuwe studie bij twintig gezonde deelnemers met een normaal lichaamsgewicht. Ze hanteerden hiervoor een cross-overprotocol, waarbij elke deelnemer alle dranken testte tijdens verschillende sessies. De deelnemers kregen de volgende dranken toegediend in een formaat van 330 ml:

  • Water (als controle, zonder zoete smaak, zonder calorie-inname)
  • Water met 40 g glucose of 40 g suiker (zoete smaak en calorie-inname)
  • Water met 40 g maltodextrinen (geen zoete smaak, maar met calorie-inname)
  • Water met zoetstof op basis van stevia (zoete smaak, maar zonder calorie-inname)

Om bepaalde biases te vermijden werden de dranken aangeboden volgens het zogenaamde ‘dubbelblindprotocol’: noch de deelnemers noch de begeleidende personen wisten welke drank er tijdens de vijf sessies werd getest.

Meer weten over honger, verzadiging en zoetstoffen.

Zoet (met of zonder calorieën) vermindert de eetlust

De deelnemers moesten hun eetlust beoordelen vlak voordat ze de drank innamen, en vervolgens elk kwartier gedurende een uur. Volgens dezelfde frequentie werd ook hun bloedsuikerspiegel gemeten. Een halfuur na de drank kregen ze een lunch aangeboden waarvan ze vrij mochten opscheppen. Alles wat ze aten, werd genoteerd.

Zoals te verwachten viel, leiden alleen dranken met suikers (glucose en gewone suiker) of koolhydraten (maltodextrinen) tot een verhoging van de bloedsuikerspiegel. De eetlust werd aanzienlijk verminderd door zowel de dranken met een caloriegehalte (glucose, suiker en maltodextrinen) als door de drank zonder calorieën maar met een zoete smaak (water + zoetstof).

Minder ingenomen calorieën bij water met zoetstoffen

Dat eetlustverlagende effect van zoetstoffen kan te maken hebben met het feit dat het lichaam, wanneer het een zoete smaak waarneemt, denkt dat het calorieën binnenkrijgt. Sommige mensen beweren dat dit fenomeen – denken dat je suiker eet terwijl dat niet zo is – uiteindelijk leidt tot meer eten, wat een van de grote mythes over zoetstoffen is. Sterker nog, dat blijkt helemaal niet uit onderzoek op dit gebied, waaronder ook deze studie. Integendeel zelfs: wanneer we de ingenomen energie uit drank en lunch optellen, blijkt er geen enkel significant verschil na het drinken van water of de verschillende dranken die energie bevatten. Het enige significante verschil dat naar voren komt, is dat de drank met zoetstoffen tot een lagere totale calorie-inname (drank + maaltijd) leidt dan de andere vier dranken.

We kunnen uit deze studie nog niet besluiten dat drank met zoetstoffen op lange termijn tot een verminderde calorie-inname leidt, maar het is wel weer een extra studie in het rijtje van onderzoeken die consequent aantonen dat dranken met zoetstoffen noch de bloedsuikerspiegel, noch de eetlust, noch de voedselinname verhogen, integendeel zelfs.

Lees ook: Zoetstoffen om eetdrang onder controle te houden

Stamataki N et al. Current Developments in Nutrition 2019;3(1), nzz041.FS18-01-19. 

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?