DOE DE TEST!

Zoetstoffen hebben geen negatief effect op diabetes en obesitas

Volgens een in-vitro-onderzoek dat werd voorgesteld op het Experimental Biology-congres in San Diego (VS), spelen laagcalorische zoetstoffen een rol bij de ontwikkeling van zwaarlijvigheid en diabetes. De International Sweeteners Association (ISA) reageert en nuanceert de resultaten in het licht van duidelijk aangetoonde effecten bij de mens.

diabetes-obesitas

De studie van Hoffmann et al. (1) onderzocht de biochemische werking van glucose en laagcalorische zoetstoffen tijdens experimenten in cellen (in vitro) en bij dieren, maar levert geen bewijs dat laagcalorische zoetstoffen zwaarlijvigheid of diabetes bij mensen zouden bevorderen. Volgens de analyse van de ISA werd geen enkel gerapporteerd resultaat van deze experimentele studie ooit waargenomen of bevestigd in studies bij de mens. Bovendien werden in deze experimenten de cellen blootgesteld aan een zeer hoge concentratie van laagcalorische zoetstoffen, wat in reële omstandigheden niet voorkomt. Daarenboven is er weinig informatie beschikbaar over de methodologie en de resultaten van de studie, en werd ze niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift of gereviseerd door collega’s. Het is duidelijk dat de nodige omzichtigheid geboden is bij het interpreteren van de resultaten.

Studies bij de mens brengen zoetstoffen niet in diskrediet

Integendeel, tal van klinische studies bij de mens hebben aangetoond dat laagcalorische zoetstoffen kunnen helpen om de calorie-inname, en dus ook het lichaamsgewicht, te verminderen als ze worden gebruikt om suiker te vervangen in het kader van een caloriearm dieet, en dat ze geen invloed hebben op het glucosegehalte in het bloed (2,3,4,5,6,7,8). In tegenstelling tot wat de studie van Hoffmann et al. beweert, kunnen laagcalorische zoetstoffen wel degelijk een belangrijk hulpmiddel zijn voor personen met diabetes (7,8).

Het gunstige effect van laagcalorische zoetstoffen bij de controle van de postprandiale glycemie wordt ook erkend in een gezondheidsclaim die is goedgekeurd in Europa (6). Volgens de ISA moeten de resultaten van deze experimentele studie dan ook in perspectief worden geplaatst met de conclusies van gecontroleerde studies bij de mens, die de draagwijdte van dergelijke beweringen sterk nuanceren. Op basis van de huidige kennis kunnen alle goedgekeurde laagcalorische zoetstoffen, met inbegrip van aspartaam en acesulfaam, helpen om de calorie- en suikerconsumptie te verminderen, en hebben ze geen enkele impact op het glucosegehalte in het bloed.

Bronnen
(1) Hoffmann B et al., ‘The Influence of Sugar and Artificial Sweeteners on Vascular Health during the Onset and Progression of Diabetes’ (abstract), https://plan.core-apps.com/eb2018/event/3063c8bbfcff839c30a0263ac784eb7f – (2) Peters, J. C., & Beck, J. Low Calorie Sweetener (LCS) use and energy balance. Physiology & behavior, 2016; 164: 524-528 – (3) Rogers PJ. et al. Does low-energy sweetener consumption affect energy intake and body weight? A systematic review, including meta-analyses, of the evidence from human and animal studies. Int J Obes, 2016; 40(3): 381-94. – (4) Miller, P. E., & Perez, V. Low-calorie sweeteners and body weight and composition: a meta-analysis of randomized controlled trials and prospective cohort studies. Am J Clin Nutr 2014; 100(3): 765-777 – (5) Tucker, R. M., & Tan, S. Y.. Do non-nutritive sweeteners influence acute glucose homeostasis in humans? A systematic review. Physiol Behav 2017; 182: 17-26 – (6) EFSA Scientific opinion on the substantiation of health claims related to intense sweeteners. EFSA 2011 Journal 9: 2229 – (7) American Diabetes Association (ADA). 4. Lifestyle management: Standards of Medical Care in Diabetes – 2018. Diabetes Care 2018; 41(Suppl 1): S38-S50 – (8) Dyson, P. A., Twenefour, D., Breen, C., Duncan, A., Elvin, E., Goff, L., . . . Watson, K.. Diabetes UK evidence-based nutrition guidelines for the prevention and management of diabetes (2018). Diabet Med. 2018 May;35(5):541-547.

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?