DOE DE TEST!

Zoetstoffen en diabetes: aanbevelingen voor diabetici

Suikers vervangen door laagcalorische zoetstoffen kan voordelig zijn voor personen met diabetes en personen die risico lopen op diabetes. Zo staat in de Europese voedingsaanbevelingen voor diabetici. Zoetstoffen zijn dus niet gevaarlijk voor diabetici! Welke zoetstoffen kies je best? Meer over zoetstoffen en diabetes in dit artikel.

ebook-diabetes

Een half miljard diabetespatiënten…

Wereldwijd stijgt de prevalentie van diabetes. Naar schatting kampt 537 miljoen volwassenen tussen 20 en 79 jaar met diabetes, waaronder grotendeels diabetes type 2. Het aantal patiënten zou tegen 2045 oplopen tot 783 miljoen als er de komende jaren niets verandert. Er moet dus meer dan ooit preventief gewerkt worden! Daarnaast kan men complicaties voorkomen door de ziekte doeltreffend te behandelen, vooral bij een vroege diagnose. Een aanpassing van de levensstijl, met betere voeding en meer lichaamsbeweging, kan helpen om de ziekte beter onder controle te houden. In die context kunnen zoetstoffen een oplossing bieden voor mensen met diabetes.

Laagcalorische zoetstoffen voordelig voor diabetici

Het voedingspatroon heeft een impact op het verloop van diabetes. Bij de diagnose mag voedingsadvies dan ook niet ontbreken. Het Europese voedingsadvies voor mensen met diabetes werd in 2023 herzien door de Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) van de European Association for the Study of Diabetes (EASD). Zij analyseerden hiervoor het bestaande wetenschappelijk onderzoek, ook wat betreft het gebruik van laagcalorische of intensieve zoetstoffen door diabetici. Wat staat er in dit advies betreffende suikers, zoetstoffen en diabetes?

  1. De inname van toegevoegde suikers zou beperkt moeten worden tot maximum 10% van de totale energie-inname bij personen met diabetes, zo staat in het advies. Deze maximumwaarde komt overeen met het Belgische voedingsadvies voor de volwassen bevolking. Een voorbeeld: iemand met een dagelijkse gemiddelde energiebehoefte van 2000 kcal zou maximum 50 g toegevoegde suikers per dag mogen innemen. 
  1. Om de inname van toegevoegde suikers te beperken kunnen laagcalorische zoetstoffen worden ingezet. Het overschakelen van suikers naar laagcalorische zoetstoffen heeft een voordelig effect bij personen met diabetes, waardoor deze zoetstoffen in het voedingsadvies voor diabetici werdenopgenomen, alsook dranken gezoet met laagcalorische zoetstoffen. Deze laatste hebben een voordelig effect wanneer ze gesuikerde dranken vervangen.

Zoetstoffen en diabetes: het advies 

  • Toegevoegde suikers mogen max. 10% van de totale energie-inname vertegenwoordigen.
  • Laagcalorische zoetstoffen kunnen gebruikt worden in voeding en dranken ter vervanging van suikers.

Dit advies werd gebaseerd op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek (systematische reviews en meta-analyses). Het advies van EASD bespreekt ook het effect van dranken met laagcalorische zoetstoffen, ter vervanging van suikerbevattende dranken op de gezondheid van diabetici. Bij personen met diabetes zorgen deze dranken (die suikerrijke dranken vervangen) voor een daling van:

het lichaamsgewicht en de cardiometabole risicofactoren.  Het kiezen voor dranken met laagcalorische zoetstoffen wordt ook geassocieerd met een daling van het risico op obesitas en op hart- en vaatproblemen.

Ons e-book zet 5 opvattingen over zoetstoffen en diabetes op een rijtje. Bovendien bevat het e-book een heleboel praktische adviezen en tips om beter te begrijpen hoe zoetstoffen kunnen helpen om het gewicht en de bloedsuikerspiegel onder controle te houden.

Zoetstoffen en diabetes: 5 redenen om suikers te vervangen  

Laagcalorische zoetstoffen zorgen voor een zoete smaak, maar leiden bij diabetici noch bij gezonde personen tot een stijging van de bloedsuikerspiegel. Bovendien concludeerde de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) in 2011: “De consumptie van voeding/drank die zoetstoffen in plaats van suiker bevat, leidt na consumptie tot een lagere bloedglucosestijging in vergelijking met suikerhoudende voeding/drank.” Door laagcalorische zoetstoffen te gebruiken in plaats van suiker kan men de totale hoeveelheid koolhydraten van een maaltijd beperken. Wanneer ze in het kader van gewichtsverlies of ‑behoud gebruikt worden ter vervanging van suiker, kunnen laagcalorische zoetstoffen bovendien de totale energie-inname beperken.

Lees hier onze tips over diabetes en ontdek onze vele heerlijke recepten met minder suiker!

Zoetstoffen worden voor verschillende doeleinden gebruikt in voedingsmiddelen en voor de bereiding van gerechten, zowel voor personen die in het algemeen minder suikers willen eten, als personen met diabetes. Er zijn 5 belangrijke redenen waarom diabetici laagcalorische zoetstoffen zoals stevia en aspartaam gebruiken:

  1. Ze helpen de totale suikerconsumptie te verminderen.
  2. Ze hebben geen invloed op de bloedsuikerspiegel.
  3. Ze leveren slechts weinig of geen calorieën en helpen je energieconsumptie te beperken.
  4. Ze kunnen een waardevolle hulp blijken bij het onder controle houden van je gewicht.
  5. Ze vormen ook op smaakgebied een alternatief voor suiker.

Meer informatie over dit onderwerp en de invloed van laagcalorische zoetstoffen vind je in het oorspronkelijke artikel van de International Sweeteners Association ! 

Welke zoetstoffen kiezen voor diabetici? 

Er bestaan veel verschillende zoetstoffen op de markt, maar welke zoetstoffen zijn er voor diabetici? Alle laagcalorische of intensieve zoetstoffen zijn goed voor personen met diabetes. Ze geven een zoete smaak aan gerechten en bereidingen ter vervanging van toegevoegde suiker. Ook voedingsmiddelen die deze zoetstoffen bevatten kunnen interessant zijn, zoals de met zoetstof gezoete dranken. Voorbeelden van intensieve zoetstoffen:

Door er heel weinig van te gebruiken bekom je dezelfde zoete smaak als wanneer je suiker gebruikt. Hun calorische waarde is verwaarloosbaar en ze hebben geen effect op de bloedsuikerspiegel. Daarom zijn ze geschikt voor personen met diabetes..  

Opheldering van fake news rond voeding en diabetes in dit artikel!

Zijn zoetstoffen gevaarlijk in geval van diabetes?  

Nee, zoetstoffen zijn niet schadelijk voor diabetici. Heel wat mensen maken zich onterecht zorgen. Zoetstoffen verdienen namelijk een plaats in het voedingspatroon van diabetici. Beter nog: ze kunnen de patiënt helpen bij het beheren van de aandoening, daarom worden ze opgenomen in de voedingsaanbevelingen voor patiënten met diabetes.

Wetenschappelijk onderzoek wijst telkens opnieuw naar de voordelen en de veiligheid van zoetstoffen. De inname van zoetstoffen is veilig, zolang je niet meer eet dan de Aanvaardbare Dagelijkse Inname. Wist je dat de Belg gemiddeld ver onder deze bovengrens blijft? Lees er hier meer over.

Heb je twijfels over je zoetstofconsumptie? Doe dan nu de test!

Ref. : The Diabetes and Nutrition Study Group (DNSG) of the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Diabetologia, Evidence-based European recommendations for the dietary management of diabetes (2023).  

Is aspartaam gevaarlijk?

Er bestaan veel alarmerende boodschappen die aspartaam in een slecht daglicht zetten. Maar is aspartaam gevaarlijk? In werkelijkheid is het een van de meest onderzochte ingrediënten uit ons voedsel. De veiligheid ervan wordt bevestigd door bevoegde Europese autoriteiten, zoals de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA).

Lees meer

Citroensorbet met “berkensuiker”

Onze foodblogger @simply.morane stelt ons een verfrissend recept voor, een must voor de zomer: citroensorbet met “berkensuiker” of xylitol. Het is een recept om van te smullen en heel eenvoudig te maken, met slechts 3 ingrediënten!

Lees meer

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?