DOE DE TEST!

Lightfrisdrank opnieuw geviseerd

Lightfrisdrank en dementie: is er een verband? Het resultaat van een alarmerende studie ontleed…

Lightfrisdrank-boissons light-edulcorants

Een Amerikaanse studie wees onlangs uit dat lightfrisdranken ‘nog slechter’ zouden zijn dan hun gesuikerde tegenhangers, omdat ze in verband worden gebracht met een verhoogd risico op beroertes en dementie. Ook al gaat het hier louter om een observationele studie, en is er dus geen causaal verband tussen oorzaak en gevolg, toch is de studie volgens bepaalde media alarmerend. Andere media leggen echter uit waarom er geen reden is tot paniek.

De reikwijdte van de studie wordt ook genuanceerd door de International Sweeteners Association (ISA). Er is geen enkel causaal verband tussen het drinken van lightfrisdrank en dementie of het krijgen van beroertes noch werd er een mechanisme vastgesteld dat dit verband zou kunnen aantonen.