DOE DE TEST!

Zoetstoffen en gezondheid: geen negatieve effecten aangetoond

Een internationale groep onderzoekers heeft het verband bestudeerd tussen de consumptie van laagcalorische zoetstoffen en de gezondheid van volwassenen en kinderen met gewichtsproblemen.

edulcorants-sante-pas-effets-negatifs

In tegenstelling tot de sensationele interpretatie van hun publicatie in de media wijst de website Gezondheid en Wetenschap erop dat verder onderzoek nodig is alvorens overhaaste conclusies te trekken.

De onderzoekers baseerden hun literatuuronderzoek op in totaal 56 studies over de relatie tussen laagcalorische zoetstoffen en tandgezondheid, diabetes, eetgedrag, kanker, hart- en vaatziekten, nierproblemen, allergieën en mentale stoornissen. De conclusies van hun studie moeten met de grootste omzichtigheid worden geïnterpreteerd, vindt Gezondheid en Wetenschap, dat gespecialiseerd is in de objectieve analyse van onderwerpen in de media. Ten eerste laten de meeste geanalyseerde studies geen duidelijke (positieve of negatieve) verschillen zien tussen consumenten en niet-consumenten van laagcalorische zoetstoffen en gezondheid in het algemeen. Ten tweede zijn de beschikbare studies niet constant van kwaliteit, wat de interpretatie ervan beperkt: onvoldoende aantal deelnemers, te korte opvolgingsduur, twijfelachtige methodes … Kortom: we mogen niet blind vertrouwen op de resultaten.

Hoe werd deze studie geïnterpreteerd in de pers en op het internet?

Beginnen met duidelijk een onderscheid te maken tussen de wetenschappelijke studies volgens hun interpretatie is een essentiële stap om kort-door-de-bochtconclusies te voorkomen, aldus de wetenschappelijke informatiewebsite. De complexiteit van deze studie zorgde echter voor verschillende interpretatie-uitschuivers. Bijvoorbeeld:

  • In het algemeen heeft het gebruik van laagcalorische zoetstoffen weinig effect op de gezondheid van volwassenen en kinderen met gewichtsproblemen.
  • Een mogelijke verklaring voor het gebrek aan resultaten is dat een regelmatige consumptie van voedingsmiddelen die deze zoetstoffen bevatten, niet tot een lagere calorie-inname leidt.

Lees ook: Hoeveel calorieën vermijd ik met zoetstoffen?

Wat we op dit moment weten en wat deze studie aan informatie oplevert

Volgens de onderzoekers is de conclusie vrij eenvoudig: in de huidige kennis is er geen studie om te stellen dat laagcalorische zoetstoffen gevaarlijk zijn voor de gezondheid van de mens. In tegenstelling tot de interpretatie van bepaalde media kunnen we op basis van dit onderzoek ook niet beweren dat zoetstoffen ondoeltreffend zijn bij gewichtscontrole. Ter herinnering: diverse studies hebben een verband gemeld tussen het gebruik van zoetstoffen als vervanging van suikers en bepaalde gezondheidseffecten (denk aan gewichtdiabeteskanker en mond- en tandgezondheid).

Hoe evalueer ik mijn zoetstoffenconsumptie?

Lees ook: Mythes over kanker bestaan nog steeds

Het originele artikel werd voor het eerst gepubliceerd op Gezondheid en Wetenschap.

Source:
Toews I, Lohner S, Küllenberg de Gaudry D, Sommer H, Meerpohl JJ. Association between intake of non-sugar sweeteners and health outcomes: systematic review and meta-analyses of randomised and non-randomised controlled trials and observational studies. BMJ. 2019 Jan 2;364:k4718. 

Vragen over diabetes? Is een gezond gewicht een uitdaging? Of gewoon op zoek naar inspiratie om minder suiker te consumeren?